Wed. Apr 24th, 2024

Prating, lys fra mobilskjermen, filming av lerretet med blits. Norske kinoer har opplevd å måtte sette inn vektere for å få folk til å oppføre seg.

Du sitter i en mørk kinosal, dypt inni filmens univers.

Plutselig brytes illusjonen.

En ungdomsgjeng på tre snakker høylytt.

Scroller på mobilen.

Kvelden du har betalt for og gledet deg til, skal bli ødelagt av noen få respektløse mennesker.

Skal vi tro nettforumer og kommentarfelt i sosiale medier, er dette vanlig kost. Og de største kinoene i Norge bekrefter at dette er et problem.

Nye tiltak

Vi dukker opp på Odeon Kino i Oslo før premierevisning på «John Wick – Chapter 4».

En av publikummerne, Carl Ismail Abrahams, forteller at bråk har ødelagt kinoopplevelsen for ham før.

– Det er veldig leit at det skal være sånn. Og jeg håper på en forandring.

Han har tidligere erfart at andre gjester har dratt på kino, kun for å henge med venner og sitte på mobilen.

– Jeg pleier å si ifra til de ansatte.

På vei inn i salen møter vi på to jenter som har sett «Tina og Bettina 2».

– Det var blitsfotografering på lerretet, forteller de fortvilet.

Rett før visningen går en av de ansatte ut i salen, og ber publikum vise respekt for hverandre.

Dette er et av flere tiltak kinoene prøver ut for å tie ungdommene.

Har satt inn vektere

De store kinokjedene i landet har merket endringer.

– Vi har sett en økning i klager og hendelser siden pandemien, forteller Jon Einar Sivertsen, sjef for Odeon Kino i Norge.

Odeon Kino er blant de som har tatt grep. Sivertsen forteller om ansatte som har måttet pause kinovisninger for å snakke til gjester, og bortvist personer som gjentatte ganger ikke viste respekt.

Mye av hendelsene hvor de må gripe inn, skjer på visninger av filmer hvor salen er fylt av ungdommer.

– Men dette er jo mange unge som har gått glipp av et år eller to av trening i å oppleve ting sammen, kommenterer Odeonsjefen.

– Det at det kommer mange på en gang som ikke har vært så mye på kino før, kan gjøre at de trenger litt korrigering.

Derimot mener han at er det vanskelig å si om det er øking i saker, eller om folk har blitt flinkere til å gi beskjed.

Christin Berg, programdirektør i Nordisk Film Kino, bekrefter det samme.

– Ansatte er synlige i salen, og av og til har vi vektere på utvalgte kinofilmer.

Berg viser blant annet til skrekkfilmen «Smile», som tok av i sosiale medier. Salene i Norge ble fylt opp av unge, og kinoene opplevde store utfordringer med prating, skriking og filming av lerretet.

Antallet tilfeller har minsket i det siste, forteller Berg videre. Hun tror de nye tiltakene kan ha hatt en god effekt.

– Vi skal ta det på alvor. Det skal ikke være sånn.

– De er sosialt forsinket

Det er vanskelig å peke på en forklaring på problemet. Men pandemien og utbredt mobilbruk blant unge, kan være underliggende årsaker, ifølge ungdomspsykolog Lars Halse Kneppe.

– Pandemien har nok gjort de litt sosialt svakere enn de hadde vært ellers. Unge er litt sosialt forsinket, og kan streve med å forholde seg til regler.

Kneppe peker også på at mobilen er noe som følger mange gjennom hele hverdagen, og var en stor støtte under nedstengingen.

– Og den er jo alltid så tilgjengelig.

Mener tiltaket fungerte

Etter oppfordringen fra de ansatte, var det en stille visning på Odeon Kino den kvelden.

– Folk lo når det var morsomme scener, og det var god stemning, forteller Carl William Nordby, en av gjestene vi møter etter filmens slutt.

– Så jeg tror kanskje det fungerte.