Wed. Jun 19th, 2024

Norges statlige pensjonsfond utland, verdt 1,35 billioner dollar, har solgt alle sine gjenværende eierandeler i Adani Group. Beslutningen er tatt på grunn av bekymringer knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG).

Christopher Wright, leder for ESG-risikoovervåking i fondet, understreket at beslutningen om å selge var påvirket av langvarige bekymringer rundt hvordan Adani Group håndterer miljømessige risikoer. Han bemerket at Adani Groups miljøpraksis ikke oppfyller de strenge standardene som fondet krever av sine investeringer. Det norske fondet, som eier omtrent 1,3 % av alle børsnoterte aksjer globalt, har vært i en prosess med å redusere sine eierandeler i Adani over flere måneder. Wright forklarte at de hadde fulgt situasjonen nøye og konkluderte med at det var nødvendig å trekke seg helt ut for å beskytte fondets integritet og langsiktige verdier.

Denne handlingen kommer i kjølvannet av påstander fra Hindenburg Research, som anklaget Adani Group for uriktig bruk av offshore skatteparadiser og aksjemanipulasjon, noe som har ført til betydelige verdifall i Adanis selskaper. Hindenburg Research hevdet at Adani Group hadde manipulert aksjekursene ved å benytte seg av et komplekst nettverk av skyggefulle selskaper registrert i skatteparadiser. Disse påstandene har fått omfattende medieoppmerksomhet og har skadet Adanis omdømme internasjonalt. Adani Group har avvist disse anklagene og annonsert planer for en uavhengig granskning for å motbevise påstandene. De har også uttalt at de vil samarbeide med relevante myndigheter for å rydde opp i eventuelle misforståelser.

Norges beslutning reflekterer en forsiktig tilnærming til investeringer som anses å ha høy risiko for ESG-brudd, og understreker den økende oppmerksomheten globalt på at selskaper må følge bærekraftige og etiske praksiser. Fondet har tidligere trukket seg ut av selskaper som ikke lever opp til deres standarder, inkludert kullselskaper og de som involverer seg i kontroversielle våpen.

Norges statlige pensjonsfond utland har en lang historie med å sette høye standarder for ansvarlige investeringer. Fondet bruker sin betydelige innflytelse til å fremme bærekraftig utvikling og etisk forretningspraksis over hele verden. Dette inkluderer å presse selskaper til å redusere karbonutslipp, forbedre arbeidsforhold og øke åpenheten rundt deres virksomhet. Wright påpekte at fondets mål er å sikre en langsiktig avkastning som er bærekraftig, både økonomisk og etisk. Han la til at fondet vil fortsette å overvåke sine investeringer nøye og ta nødvendige skritt for å sikre at de oppfyller de høye kravene som er satt.

Denne siste utviklingen markerer et viktig skritt i fondets pågående arbeid med å adressere ESG-utfordringer i sine investeringer. Beslutningen om å selge seg ut av Adani Group sender et sterkt signal til markedet om at Norges statlige pensjonsfond utland er villig til å ta tøffe valg for å beskytte sine verdier og fremme bærekraftig utvikling. Fondet har fått internasjonal anerkjennelse for sin ledende rolle innen ansvarlige investeringer, og denne beslutningen understreker deres engasjement for å opprettholde denne posisjonen.